Comptabilitat informatitzada
Comptabilitat basica
Comptabilitat avançada
Aparadorisme

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA

Forma’t amb aquests cursos 100% subvencionats!

Classes presencials i/o classes virtuals amb connexió interactiva entre professor i alumnes.

PROPER INICI

Els següents cursos estan en període d’inscripció i començaran pròximament.

No et quedis sense plaça!

ACCIONS TRANSVERSALS

ACCIONS SECTORIALS

ACCIONS AMB CERTIFICAT PROFESSIONAL

GRAVACIÓ DE DADES

SISTEMES MICROINFORMATICS

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu.

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA

La formació contínua és la formació professional per a l’ocupació adreçada prioritàriament a persones treballadores en actiu, amb l’objectiu  de millorar i actualitzar permanent les seves competències i qualificacions professionals,  impulsant  la millora de l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial.

L’ens que subvenciona aquesta formació és el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya

El Consorci neix l’any 2004 en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i està integrat per la Generalitat de Catalunya i per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

A partir de la detecció de necessitats formatives,  gestiona plans de formació contínua d’oferta, que inclouen accions formatives transversals i sectorials, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social.

El Consorci promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.

Més informació a https://conforcat.gencat.cat/

Podeu visualitzar l’oferta formativa complerta del Consorci a Cercador cursos programats. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (gencat.cat)

Cursos impartits
2023

14

Participants
2023

169

SECTORIAL PS20220041
9 Accions impartides

TRANSVERSAL PT20220067
5 Accions impartides