Material inlingua

 

Un ampli ventall d’exclusius materials
és una de les claus del nostre mètode

Una de les claus del nostre mètode és l’ampli ventall d’exclusius materials inlingua. Els materials inlingua han sigut desenvolupats per experts de tot el món i no es troben a la venta al mercat.

  • LLIBRES DE TEXT

Els llibres de text inlingua estan concebuts com materials de recolzament per a les nostres classes d’idiomes. Contenen textos desenvolupats de forma adequada al nivell, l’estructura lingüística, el vocabulari i el tema de la classe. Cada unitat inclou exercicis de seguiment, exercicis de comprensió oral i compendis lingüístics, així com activitats comunicatives i compendis de gramàtica, vocabulari i coneixements.

  • ÀUDIO CD

Cada llibre de curs conté un CD que es pot utilitzar a classe o per practicar individualment.

  • LLIBRE DEL PROFESSOR

El llibre del professor dona a la lliçó un esquema clar. Ofereix una orientació detallada per la presentació i la pràctica del vocabulari i les estructures. El llibre del professor segueix la mateixa seqüència del llibre de text. Una altra de les seves característiques és la gran quantitat de materials de recolzament que ofereix cada unitat.