CURSOS DE PREPARACIÓ I EXÀMENS acTIC

 • Nivell bàsic o mitjà – 20 h.
  • 18 h. de classe + 2 h. d’exàmen
  • Dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00
  • Inici: 23 de març
 • Nivell avançat – 30 h.
  • 28 h. de classe + 2 h. d’exàmen
  • Dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00
  • Inici: 27 d’abril

Titol oficial d’acTIC. Prepara’t i examina’t a inlingua!

Què és l’ACTIC?

ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, que les persones despleguen en situacions reals per aconseguir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics, tot i que la prova s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tota Catalunya, amb molta diversitat d’horaris. No s’ha d’esperar a cap convocatòria per inscriure’s a la prova, solament s’ha d’esperar una setmana des de la inscripció fins a la realització de la prova.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que les possibilita acreditar un determinat nivell (bàsic, mig o avançat) de competències TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Característiques de l’ACTIC

ACTIC avalua la competència digital de la persona i no les habilitats en productes informàtics concrets (dispositius, software…) Incorpora el coneixement de conceptes essencials relatius a la societat de la informació, la cultura digital i les bones pràctiques (orientades a l’eficiència, l’ergonomia, el medi ambient i el respecte als drets i al treball d’altres persones).

ACTIC considera les tecnologies de la informació i la comunicació no només com tecnologies, sinó en la vessant de la comunicació, informació i societat en xarxa.

ACTIC entén les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals la persona pot aprendre constantment i adaptar-se de forma dinàmica a un entorn canviant.

Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es composa de 3 nivells de certificació:

 • Nivell 1- Certificat bàsic
 • Nivell 2- Certificat mig
 • Nivell 3- Certificat avançat

Segons l’estructura dels continguts competencials, es defineixen 8 competències que es desglossen en realitzacions competencials. Per cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i actituds.

Més informació a:  http://actic.gencat.cat

Emplena aquest formulari

Aviat et contactarem i rebràs més informació.

Inscriu-te als cursos d’acTIC
Bàsic – Mitjà – Avançat

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.
Escolleix el nivell que t'interesa
Select an option

* A l'enviar el formulari acceptes la política de privacitat.