Dins del seu programa de certificacions, Microsoft ofereix una solució per a usuaris dels seus productes d’ofimàtica.

Microsoft Office Specialist, més conegut per les segles sigles MOS és un estàndard de cerificació per a demostrar habilitat en la utilització de productes d’ofimàtica. Aquests programes ajuden a cobrir la demanda de personal qualificat que sorgeix en els llocs de treball.

Pot obtindre una certificació com a Especialista en Microsoft Office (MOS) en els programes Microsoft Office i els sistemes operatius de Windows. Aquesta certificació consta de certificats específics per cada programa. Després d’obtenir la seva certificació MOS; tindrà accés a una pàgina web per a membres des d’on pot imprimir els seus certificats acadèmics per provar la seva certificació i rebre un certificat que demostri la seva superació de l’examen. A més, els professionals que obtenen aquesta certificació, poden accedir a un logotip de certificació que poden incloure en els seus currículums i en altres materials professionals.

És l’únic programa de certificació aprovat per Microsoft dissenyat per mesurar i avaluar la capacitat dels usuaris de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces i Outlook).

Els programes de certificació no només ofereixen beneficis als candidats que superin els exàmens de certificació, sinó també a les empreses, que poden incrementar la seva productivitat, i institucions acadèmiques, que poden oferir una ensenyança de qualitat.