El mètode inlingua

S’aprèn a parlar, parlant

 

No t’agraden les classes de gramàtica llargues i avorrides?

Cap problema!

A inlingua, els nostres professors donen prioritat al llenguatge parlat i als exemples pràctics. Així, les nostres classes son animades i divertides.

Aprendre idiomes amb el mètode inlingua

La prioritat del mètode inlingua és parlar l’idioma que vols aprendre. Els alumnes prioritzen l’expressió oral i després desenvolupen la lectura, la comprensió i l’expressió escrita. Si necessita un idioma per obtenir un certificat, per utilitzar-lo professionalment, o per a les seves relacions personals, inlingua té un curs dissenyat per a vostè. Els nostres professors garanteixen les etapes de presentació, pràctica i producció.

Presentació

 

L’etapa de presentació és tant breu com sigui possible. En ella, el professor és el que dirigeix i centra l’atenció. La seva missió és presentar nous continguts lingüístics als alumnes, clarificant el seu significat i oferint exemples d’ús. Es posa èmfasis en una pronunciació i entonació correctes. El professor recorre a preguntes per fer que els alumnes participin del procés.

Pràctica

 

En l’etapa de pràctica, els alumnes exerciten oralment els continguts lingüístics presentats en l’etapa de presentació, la qual cosa es fa de forma controlada i guiada pel professor. L’objectiu és que els alumnes construeixin frases correctes en l’idioma objecte d’aprenentatge. La tasca del professor consisteix en incentivar i orientar als alumnes perquè parlin. Es corregeixen tots els errors comesos en l’idioma en qüestió. Els professors busquen que tots els alumnes siguin capaços d’expressar-se en el nou idioma automàticament, amb el menor número d’errors i la menor vacil·lació possible.

Producció

 

Un cop els alumnes domin l’element o estructura de l’idioma en qüestió, i són capaços d’utilitzar-lo de manera competent, arriba el moment de començar amb l’etapa de producció. Aquí, les activitats concedeixen als alumnes un major control sobre el que diuen i sobre com ho diuen. L’etapa de producció permet als alumnes utilitzar l’idioma de forma més creativa: combinant elements nous amb altres d’anteriors, parlant sobre sí mateixos, representant situacions, expressant opinions o resolent problemes, entre d’altres. L’èmfasi  es posa en un ús conscient de l’idioma, abans que el la seva mera repetició.