Cursos 100% subvencionats

Formació ocupacional i contínua

Presencials i/o virtuals

Formació Ocupacional

Dirigida prioritàriament a persones en situació d’atur o ERTO.

inlingua Lleida disposa de cursos completament subvencionats, cofinançats per la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquests cursos estan dirigits prioritàriament a persones en situació d’atur o en ERTO, inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’ampliar els coneixements dels participants i així mateix, augmentar el seu currículum dotant als/les alumnes de més possibilitats d’incorporar-se a un lloc de treball.

NOVA OFERTA DE CURSOS 2023/2024

Formació Contínua

Dirigida prioritàriament a persones treballadores en actiu o ERTO.

inlingua Lleida disposa de cursos de formació completament subvencionats. Aquests cursos estan dirigits prioritàriament a persones treballadores al règim general, autònoms, fixos discontinus o ERTO, amb la finalitat d’ampliar els seus coneixements i augmentar el seu currículum, dotant als/les alumnes de més possibilitats de millorar el seu lloc de treball.

NOVA OFERTA DE CURSOS 2023/2024

Formació Programa ADA

Dirigida prioritàriament a dones en situació d’atur.

inlingua Lleida disposa de cursos de formació completament subvencionats. Aquests cursos estan dirigits prioritàriament a dones en situació d’atur inscrites a l’OTG, o dones treballadores inscrites com a millora de feina a l’OTG, amb la finalitat d’ampliar els seus coneixements i augmentar el seu currículum, dotant a les alumnes de més possibilitats de millorar el seu lloc de treball o trobar una millor feina.

NOVA OFERTA DE CURSOS 2023/2024