Comptabilitat avançada

Comptabilitat avançada

Modalitat del curs: Presencial

Requisits d’accés:

 • Treballadors/es, prioritàriament en ERTO, Autònoms.
  • DNI
  • Última nòmina o rebut d’Autònoms
 • Aturats/des.
  • DNI
  • Dardo

Calendari: Proper inici

Inscripció oberta

Horari: dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00h

Hores lectives: 60 hores

Objectius

 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances.
 • Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.
 • Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.
 • Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.
 • Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable.

Continguts

 • Recordatori de conceptes generals
 • Immobilitzat
 • Provisions i deterioraments de valor
 • Moneda estrangera.
 • Valors mobiliaris
 • Comptabilització del Impost de societats.

Avaluació i certificat

Certificació oficial expedida pel Consorci