Certificats

 

Acredita el teu nivell de idiomas i competencies TIC

inlingua Lleida prepara a els seus alumnes per superar els exàmens de idiomes dels nivells del Marc Comú Europeu de Referencia per les Llengües (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

inlingua Lleida es examinador oficial dels exàmens següents:

Idiomes:

Competències TIC:

No s'ha trobat cap resultat.